De notulen

Afhankelijk van het doel van de notulen zijn er diverse mogelijkheden tot verslaglegging.

VerslagvormInhoud
ActielijstDe gemaakte afspraken komen op een actielijst. Soms is dit de enige vorm van verslaglegging voor de vergadergroep. Op de actielijst staan voor elke afspraak de omschrijving van de actie, door wie en wanneer. Meestal is de actielijst een bijlage bij de notulen.
BesluitenlijstDe genomen besluiten komen per vergadering op een genummerde lijst. Meestal is de besluitenlijst een bijlage bij de notulen.
Samenvattend verslagAlle hoofdzaken en conclusies worden beknopt vastgelegd. Er worden zelden namen en persoonlijke standpunten genoemd. Niet alleen de feiten en uitkomsten worden vastgelegd, maar eventueel ook de tegengestelde visies en standpunten. Het gaat om wat er globaal is besproken, wat de belangrijkste standpunten waren, welke argumenten daarvoor zijn aangevoerd en wat daarover is besloten.
Uitgebreid samenvattend verslag Een verslag met hoofd- en bijzaken. U vindt niet alleen de onderwerpen, standpunten en uitkomsten, maar wordt ook het verloop en de dynamiek van de vergadering weergegeven. In de notulen komen vrijwel alle vergaderbijdragen aan bod. Er wordt per persoonlijke bijdrage samengevat welk standpunt is verwoord en wat de argumenten waren. Ook de wisseling van sprekers en tussenkomsten wordt weergegeven.
 

 

Woordelijk verslag

De meest uitgebreide verslagvorm is het woordelijk verslag. Het woordelijk verslag is geheel geschreven in de directe rede (1e persoon enkelvoud of ‘ik-vorm’). Bij een woordelijk verslag wordt de gesproken tekst op een taalkundig correcte wijze opgeschreven. Herhalingen en haperingen worden weggelaten. Versprekingen en onvolledige zinnen worden aangevuld, fouten in zinsbouw en woordkeuzes worden gecorrigeerd. Elke gemaakte opmerking wordt woord voor woord genoteerd en elke sprekerswissel  wordt weergegeven. 
Letterlijk verslag 

 

 

Een verslag gelijk aan een woordelijk verslag met het verschil dat de gesproken tekst niet taalkundig correct wordt gemaakt. Hierin wordt letterlijk opgenomen wie wat zegt. Versprekingen en gestotter is dus terug te lezen in een letterlijk verslag.
TranscriptieVia een transcriptie software wordt de geluidsopname omgezet in tekst. Hierin wordt letterlijk opgenomen wie wat zegt, taalgebruik en interpuncties worden  overgenomen.