Een transcriptie

Er wordt een digitaal video- of geluidsbestand aangeleverd die wordt uitgewerkt tot een verslag. De notulist (Zlokker) is niet aanwezig bij de vergadering.

TRANSCRIPTIESINHOUD
Globale transcriptieDe geluidsopname wordt eenmaal beluisterd. Irrelevante tekst zoals (tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) wordt bij het transcriberen weggelaten. Een globale transcriptie wordt niet gecorrigeerd en zal nooit volledig zijn.
Woordelijke transcriptieDe geluidsopname wordt meermaals beluisterd en woord voor woord getranscribeerd. Aarzelingen, stopwoordjes en stotteren worden genegeerd. Herhalingen e.d. worden weggelaten en interpuncties worden  toegevoegd om de leesbaarheid te verbeteren. Het gesprek wordt geredigeerd tot een lopend gesprek wat gemakkelijk te lezen is. Een woordelijke transcriptie is altijd volledig.
Letterlijke transcriptieDe geluidsopname wordt meermaals beluisterd en het audiofragment wordt letterlijk getranscribeerd. Iedere herhaling en elk tussenwerpsel wordt genoteerd en de tekst van de opname wordt helemaal uitgetypt. De woordkeuze van de sprekers wordt volledig aangehouden en taalfouten (kromme zinnen, het onjuist gebruik van hen/hun) worden niet gecorrigeerd. Een letterlijke transcriptie is altijd volledig.